16/3
2020

Způsob poskytování našich služeb v mimořádné situaci

Naše služby jsou po dobu trvání mimořádného opatření omezujícího pohyb osob poskytovány takto: Sociálně terapeutické dílny - neposkytujeme, pracovníci připravují nové pracovní postupy - všichni...