23/1
2024

Podpůrná terapeutická skupina pro mladé od 15 do 26 let.

Podpůrná terapeutická skupina pro mladé od 15 do 26 let

Co můžete očekávat:

 - bezpečný prostor, kde můžete sdílet své pocity, obavy a zkušenosti

 - aktivity na sebepoznání, zkoumání svého prožívání a zlepšení sebedůvěry

 - nácviky relaxací, komunikačních a sociálních dovedností

 - podporu ve skupině

nejčastější témata:

 - strachy, úzkosti, výkyvy nálad (např. depresivní stavy), vztahové problémy, vztah k sobě samému a potíže s identitou, problémy ve škole, obtížné životní a stresové situace, vysoká citlivost.